Enige voorbeeldvragen voor het tentamen  PHTO cursus NGN IP Services

 

Vijf voorbeeldvragen zoals die ook op het tentamen kunnen worden gesteld.

Het echte tentamen zal ca. 25 vragen bevatten, alle multiple choice.

Het tentamen duurt max 2.5 uur  (18.30 – 21.00)

 

Het is een “Open Boek” tentamen!!!  (notebook met presentaties is eveneens toegestaan)

 

(antwoorden geheel onder aan de pagina)

 

 

1.  Een WIFI netwerk biedt:

 

a.            Wireless ethernet accesss

b.            Mobiele ethernet verbinding met roaming

c.            Een wireless TCP/IP service

d.            Mobile IP services

 

 

2.  Authenticeren kan zijn:

 

a.            Controle op correct zijn van de credentials

b.            Het verlenen van toegang na inloggen

c.            Het toekennen van rechten aan een electronische identiteit

d.            Het bekendmaken van je identiteit

 

 

3.  Wat zijn de belangrijkste functies van een SIP registrar?

 

a.            Routering van SIP berichten naar SIP Proxy (m.b.v. DNS)

b.            CDR generatie en user authenticatie en authorisatie

c.            Registratie van user agent locatie (IP adres) en user authenticatie en authorisatie

d.            Registratie van user agent locatie (IP adres) en bijhouden van call status

 

 

4.  Welke functie wordt gebruikt in een visited netwerk?

 

a.            Alleen de P-CSCF

b.            De P-CSCF en I-CSCF

c.            Alleen de HSS

d.            De P-CSCF, S-CSCF en HSS

 

 

5.  Een digitaal certificaat van Bob, dat ik kan ophalen bij een Certificate Authority, bevat:

 

a.            Secret Key van Bob.

b.            Private Key van Bob.

c.            Public Key van Bob.

d.            Public Key + Private Key van Bob.

 

antwoorden

1.   a

2.   a

3.   c

4.   a

5.   c